นักเขียนคอนเทนต์

อาชีพสำหรับคนชอบใช้ภาษา สามารถเขียนได้อย่างถูกต้อง นั่นก็คือ นักเขียนออนไลน์ ซึ่งจะบอกว่า อาชีพนี้ใหม่หรือไม่ ก็คงไม่เชิง เพราะมีอาชีพนักเขียนมานานอยู่แล้ว และได้พัฒนามาเป็น ‘นักเขียนออนไลน์’ ผู้คนเสพสื่อออนไลน์มากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าว การเรียน ความบันเทิง หรือแม้กระทั่งการเขียนรีวิวสินค้าต่างๆ ทุกอย่างต่างรวมกันอยู่ในโลกออนไลน์ทั้งนั้น อาชีพนี้จะน่าสนใจแค่ไหน ก็ต้องเข้ามาอ่านบทความของ JobsChiangrai กันได้เลย

ทำความรู้จักอาชีพ ‘นักเขียนออนไลน์’

เขียนหนังสือ

นักเขียนออนไลน์ เป็นผู้ที่เขียนเนื้อหาในแขนงต่างๆ ลงในสื่ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์, Blog, Facebook, Instagram และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ผู้คนได้เข้ามาเสพเนื้อหาในเรื่องต่างๆ ปัจจุบัน ได้กลายเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะบางทีก็สามารถทำงานที่บ้านก็ได้ จะทำเป็นงานประจำหรืองานฟรีแลนซ์ก็ได้ หลักๆ คือ ทำหน้าที่เขียนบทความ (Content) ลงในสื่อ เช่น เรื่องบันเทิง ข่าวสาร สินค้า การท่องเที่ยว เป็นต้น ให้ตรงกับเป้าประสงค์ของเนื้อหาในเว็บนั้นๆ

ลักษณะงานนักเขียนออนไลน์

ไอเดีย

งานของนักเขียนออนไลน์ ก็คือ การเขียนงานออกมาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบทความ การเขียนคำพูดเด็ดๆ โดนๆ ลงในเว็บไซต์ ต้องพยายามเขียนข้อมูลให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ผู้อ่านไม่ต้องใช้เวลาในการตีความมากมาย หรืออาจจะเป็นการแปลงานจากต่างประเทศมาเป็นภาษาไทยก็ได้ มีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันออกไปตามสไตล์ของผู้เขียน โดยนำออกมาสู่สื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ เป็นการเขียนเพื่อเข้าถึงผู้อ่าน เขียนเพื่อเป็นแรงจูงใจ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รวมไปถึงการให้รูปแบบความบันเทิงต่างๆ

คุณสมบัติของผู้ที่จะทำงานนี้

ทำงาน

 • รักงานเขียน สิ่งที่ต้องมีเป็นอย่างแรกเลยก็คือ รักในการทำงานเขียน เพราะเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับตัวงานเป็นอย่างมากมาย ถ้าไม่ชอบ ก็คงจะรู้สึกเบื่อและไม่มีไอเดียออกมาเลย
 • เขียนถูกต้องตามหลักภาษา แม้จะมีการเขียนในรูปแบบใหม่ ใช้คำสมัยใหม่ แต่คำพื้นฐานทั้งหมดต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ไม่เขียนผิด เช่น การใช้คำว่า “คะ” กับ “ค่ะ” เป็นต้น
 • ความคิดสร้างสรรค์ เพราะต้องสร้างสรรค์งานใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้ต้องมีความคิดที่ค่อนข้างนอกกรอบ มีอะไรแปลกใหม่มานำเสนอให้กับผู้อ่านได้อ่าน เพิ่มความบันเทิง
 • ตามยุคสมัยทัน การที่จะเขียนงานออนไลน์ได้ดีนั้น ต้องทันทุกเหตุการณ์ อะไรที่เป็นกระแสอยู่ เราต้องสามารถนำเรื่องนั้นๆ มาเล่นในบทความของเราได้
 • เข้าใจโลกออนไลน์ ในแต่ละปี นักเขียนออนไลน์จะต้องตามทันยุคให้ได้ว่า สมัยนั้น ช่วงนั้น มีสื่อออนไลน์ตัวไหนที่ได้รับความนิยมบ้าง สามารถรู้เท่าทันกลไกลของแพลตฟอร์มต่างๆ

อยากเป็นนักเขียนออนไลน์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

ใครที่อยากเป็นนักเขียนออนไลน์ สามารถเรียนจบได้ทั้งสายศิลป์และสายวิทย์ หรือ จบสาย ปวช. ปวส. ก็ได้เช่นกัน หากต้องการเรียนสายที่เกี่ยวกับภาษาจริงๆ ควรเข้าเรียนในคณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ รวมไปถึงคณะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา อย่างไรก็ตาม ใครที่มีความสนใจหรือความสามารถในการเขียน ก็สามารถมาเป็นนักเขียนออนไลน์ได้ โดยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะที่กล่าวมา ดังนี้

โต๊ะทำงาน

 • คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เงินเดือนนักเขียนออนไลน์

นักเขียนออนไลน์ สามารถทำได้ทั้งเป็นงานประจำและงานฟรีแลนซ์ หากเป็นงานฟรีแลนซ์ ก็ขึ้นอยู่กับว่า บทความนั้นมีความยาวเท่าไหร่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ส่วนใครที่สนใจทำเป็นงานประจำ สามารถแบ่งฐานเงินโดยประมาณได้ตามนี้

นักเขียนฟรีแลนซ์

 • Junior Content Writer: 15,000 – 20,000 บาท
 • Content Writer / Content Strategic: 25,000 – 30,000 บาท
 • Content Manager: 35,000 – 50,000 บาท
 • Content Marketing Director: 60,000 – 80,000 บาท

การ์ตูนสร้างสรรค์

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก LM Group

สรุป

อาชีพ นักเขียนออนไลน์ เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีความรักและความสนใจในงานเขียนก็ตาม แต่เพื่อเพิ่มมูลค่าในตัวผลงาน เราควรทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องเขียน ทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายของผู้อ่าน รวมไปถึงการเก็บสถิติผลงานต่างๆ เอาไว้ เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มว่า งานที่เราทำนั้น ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากน้อยแค่ไหน ใครที่อยากทำงานเป็นนักเขียนออนไลน์ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ เลย

บทความแนะนำ

Author Image

Sunny

Happy Work Happy Life