ครูสาวใส่แว่น

แม่พิมพ์ของชาติ จะเป็นใครไม่ได้นอกจาก อาชีพครู อาชีพที่คนไทยหลายคนภาคภูมิใจและอยากที่จะเป็น หนึ่งในแรงขับเคลื่อนทางสังคมและมีส่วนในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นครูระดับชั้นไหนก็ตาม ต่างก็เป็นรากฐานแห่งความรู้ ให้นักเรียนได้เริ่มลองคิดลองทำ ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ แต่การเป็นครู ไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้ ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ว่าที่คุณครูทั้งหลาย สามารถมาหาคำตอบกับ JobsChiangrai ได้เลย

ทำความรู้จักกับ ‘ครู’

ครูสอนนักเรียน

สำหรับ อาชีพครู นั้น เป็นอาชีพที่ได้รับการให้เกียรติเป็นอย่างมาก และ ยังเป็นอีกในงานที่เด็กๆ อยากเป็น เพราะเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิชาการกับเด็กๆ ไม่เพียงเท่านั้น ยังเป็นผู้ที่สั่งสอนให้เด็กเข้าใจว่า อะไรผิด อะไรถูก ชี้นำให้เด็กๆ เดินไปยังทางที่ถูกต้อง ชี้ให้เห็นข้อดีและข้อเสียของสิ่งต่างๆ อาชีพนี้ มักทำงานอยู่ที่โรงเรียนหรือสถาบันการสอนวิชาการ

ประเภทของครู

ครูอนุบาล

ครูอนุบาล

เป็นการสอนเด็กที่อยู่ในวัยแรกเริ่ม เริ่มเข้าใจสิ่งต่างๆ บนโลก อายุประมาณ 3 – 5 ปี ถือเป็นวัยกำลังซน และยังเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางด้านสมองเติบโตได้เร็วที่สุด รวมไปถึงนิสัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการสอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคม เหมือนเป็นการทำหน้าที่แทนผู้ปกครองเลยก็ว่าได้ ในส่วนของงานวิชาการ จะเริ่มปูพื้นฐานให้นักเรียนเข้าใจว่า แต่ละวิชามีพื้นฐานอย่างไร เข้าใจก่อนว่า วิชานั้นเรียนอย่างไรบ้าง

ครูประถม

ครูประถม

เป็นช่วงที่ต้องดูแลเด็กวัย 6 – 11 ปี เด็กวัยกำลังซนที่สุด ชอบอยู่กับเพื่อนๆ ชอบทำอะไรใหม่ๆ มีความคิดที่คึกคะนอง ต้องให้ครูคอยช่วยสั่งสอนว่า อะไรดีไม่ดี เริ่มแตกสายวิชามากขึ้น ลงดีเทลในการเรียนมากกว่าเดิม ตั้งแต่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา เป็นต้น จะมีครูที่สอนในแต่ละวิชาโดยเฉพาะ เพราะเนื้อหาจะเริ่มลงลึกมากขึ้น

ครูมัธยม

นักเรียนมัธยม

เริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาของวัยรุ่น อายุ 12 – 17 ปี ฮอร์โมนกำลังพุ่งพล่าน อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ตั้งคำถามกับสิ่งที่ได้เจอ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ครูต้องรับมือกับอารมณ์ของเด็กให้ได้ เด็กบางคนก็เริ่มเข้าสังคมมากขึ้น ในขณะที่เด็กบางคนก็เริ่มเก็บตัวกว่าเดิม เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ส่วนในแง่ของวิชาการ จะมีความยากกว่าเดิม เรียกได้ว่า เป็นการเรียนขั้นสุดของแต่ละวิชาไปเลย เพราะต้องมีการสอบแข่งขันตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย มีวิชาเพิ่มเติมจากวิชาหลัก เช่น วิทยาศาสตร์ ก็จะมีฟิสิกส์ เคมี ชีวะเข้ามาด้วย โดยเฉพาะในช่วงมัธยมปลาย ที่เด็กๆ จะเลือกว่า จะเข้าเรียนสายใด ชอบวิชาอะไร ในส่วนนี้ ครูก็ต้องคอยให้คำแนะนำเช่นกัน

ครูมหาวิทยาลัย

ครูสอนหน้าคลาส

เป็นครูขั้นสุดท้าย ส่วนมากจะเรียกว่า ‘อาจารย์’ กันมากกว่า นักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้น ครูไม่ต้องเข้าไปจ้ำจี้จ้ำไช ปล่อยให้เด็กได้คิดเอง ถ้าเกิดเด็กไม่ยอมเข้าสอบ ก็สามารถปรับตกได้ตามกฎของมหาวิทยาลัยได้เลย จะเน้นวิชาการมากที่สุด จากในทุกสาย เพียงแค่ว่า เป็นการสอนที่ต้องสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยมีพื้นฐานที่แน่นมาจากมัธยม และ นำมาต่อยอดในมหาวิทยาลัย เป็นการให้เด็กเตรียมพร้อมสู่ชีวิตการทำงาน

อยากเป็นครู ต้องเรียนอะไร

สำหรับในระดับมัธยม สามารถจบได้ทั้งจากสายศิลป์หรือสายวิทย์ พูดง่ายๆ คือ จะจบสายไหนมาก็ได้ แต่ต้องมาเลือกเรียนในระดับมหาวิทยาลัย มีการเลือกชื่อที่แตกต่างกันออกไปตามมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้

นักศึกษารับปริญญา

 • การศึกษาปฐมวัย
 • ประถมศึกษา
 • มัธยมศึกษา
 • การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 • จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ

การสอบใบประกอบวิชาชีพครู

ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถเป็นครูได้ การจะทำอาชีพครู ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเหมือนกับใบประกอบวิชาชีพแพทย์ แต่มีการทดสอบต่างกัน เป็นกฎข้อบังคับจากคุรุสภา ซึ่งมีอายุตามกฎหมาย 5 ปี โดยคนที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ใบประกอบวิชาชีพครู

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 2. มีวุฒิปริญญาด้านการศึกษา เทียบเท่า หรือ มีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
 3. ผ่านการฝึกสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญา อย่างน้อย 1 ปี และ ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด
 4. ไม่มีพฤติกรรมที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือ ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
 5. สำหรับผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู แต่ทำอาชีพครู ถือว่าผิดตาม พ.ร.บ. สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา มีโทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท ส่วนคนที่พยายามแสดงตัวให้คนอื่นเข้าใจผิด จะมีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 60,000 บาท

เงินเดือนครู

เงินเดือนข้าราชการครู

้ข้าราชการครู

 • ระดับครูผู้ช่วย ประมาณ 15,040 – 24,750 บาท
 • ระดับ คศ.1 ประมาณ 15,440 – 34,310 บาท
 • ระดับ คศ.2 ประมาณ 16,190 – 41,620 บาท
 • ระดับ คศ.3 ประมาณ 19,860 – 58,390 บาท
 • ระดับ คศ.4 ประมาณ 24,400 – 69,040 บาท
 • ระดับ คศ.5 ประมาณ 29,980 – 76,800 บาท

เงินเดือนครูเอกชน

ครูเอกชน

 • อนุปริญญา ประมาณ 11,840 บาท
 • ปริญญาตรี ประมาณ 15,000 บาท
 • ปริญญาโท ประมาณ 17,500 บาท
 • ปริญญาเอก ประมาณ 21,000 บาท

ครูถือแฟ้มเอกสาร

สรุป

หากเราลองพิจารณาดูแล้วว่า เราอยากจะทำ อาชีพครู จริงๆ ก็เริ่มลงมือทำได้เลย ไม่มีใครแก่เกินกว่าจะทำได้อย่างแน่นอน สำหรับคนที่อยากครู ต้องมีใจรักเด็ก อดทน ขยัน เอาใจใส่ และที่สำคัญ ต้องมีความรู้ทางด้านวิชาการแม่นยำ สามารถถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ เพื่อให้เด็กที่เราสอนไป ได้เติบโตกลายเป็นอนาคตที่ดีของชาติบ้านเมือง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเมืองของเรา

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส

บทความแนะนำ

Author Image

Sunny

Happy Work Happy Life