businesswoman working using calculator

หนึ่งในอาชีพที่สำคัญมากในทุกองค์กร นั่นก็คือ อาชีพบัญชี นอกจากจะสำคัญมากแล้ว ยังได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างคุ้มค่าใช้ได้เลย ยิ่งตำแหน่งสูงเท่าไหร่ ยิ่งสำคัญมากเท่านั้น เพราะเหมือนกับเป็นคนดูแลการเงินของบริษัท เรื่องเงินเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะใดก็ตาม เหมือนกับนักบัญชีที่ต้องคอยดูแลเงินของบริษัท จึงเป็นคนที่สำคัญสำหรับบริษัทเช่นกัน

คนส่วนใหญ่มักคิดว่า คนที่จะทำอาชีพบัญชีนั้น ต้องมีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์มาก เพราะมีการคำนวณตัวเลขเยอะ แต่ยังไม่ใช่เพียงเท่านั้น คนที่จะทำงานสายนี้ได้ ต้องมีความเนี๊ยบ สามารถจดจำรายละเอียดได้อย่างแม่นยำ เพราะถ้าหากเราทำตัวเลขพลาดไปเพียงแค่ 0.00000000…1 ก็ตาม ก็อาจทำให้ตัวเลขทั้งหมด หรือ รายรับรายจ่ายภายในบริษัทคลาดเคลื่อนไปด้วย

ก่อนอื่นเลยถ้าอยากได้งานบัญชีดีดีในเชียงรายคุณก็มีถูกเว็บแล้ว สามารถไปหางานบัญชีในเชียงราย หรือจะหางานเชียงรายก็ได้กับเว็บของเรา

 

รู้จักอาชีพ ‘นักบัญชี’

Accountant in office

นักบัญชี คือ ผู้ที่ดูแลในเรื่องของการเงินของบุคคล ของบริษัท ของธุรกิจ โดยจะทำการดูแลทั้งรายรับและรายจ่าย รายการเดินบัญชีทั้งหมด ให้ทุกอย่างถูกต้อง และ ทันเวลา สามารถทราบผลได้อย่างแน่ชัดว่า บริษัทได้กำไรหรือขาดทุน การทำบัญชีนั้น จะช่วยให้เจ้าของบริษัทสามารถรู้ได้ถึงฐานะทางการเงินของธุรกิจตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

 

ลักษณะงานของนักบัญชี

โดยหลักๆ แล้ว นักบัญชีจะทำหน้าที่จัดการการเงินทั้งหมดภายในบริษัท ใครมีเรื่องที่ต้องใช้เงินอย่างไร เอาไปทำอะไรบ้าง นอกจากต้องให้ผู้บริหารเซ็นต์อนุมัติแล้ว ก็ต้องให้นักบัญชีเป็นผู้ดูแลและรับรู้เรื่องราวด้วยเช่นกัน หน้าที่ทั่วๆ ไป ก็สามารถแบ่งได้ตามนี้

Finances saving economy concept

 • บรรทุกข้อมูลทางการเงินตามระบบบัญชี
 • ทำรายรับ รายจ่ายให้กับองค์กร
 • ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารบัญชี
 • บันทึกการรับเงิน จ่ายเงิน และธุรกรรมทั้งหมดทางการเงิน
 • ทำงบประมาณ รวบรวมรายการเงิน ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ปิดงบประมาณประจำเดือนและประจำปีให้กับบริษัท

 

ประเภทของสายงานบัญชี

สายงานของนักบัญชี สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

Aerial view of businessman using computer laptop

 • งานบัญชีของธุรกิจ (Private Accounting)

งานบัญชีทั่วไป ที่ทำให้กับบริษัทเอกชนทั่วไป

 • งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting)

งานบัญชีอิสระ ที่นักบัญชีไม่ต้องขึ้นตรงกับบริษัทใด เหมือนกับฟรีแลนซ์

 • งานบัญชีของรัฐบาล (Governmental Accounting)

เป็นงานบัญชีที่ทำให้กับหน่วยงานภาคบาล อยู่ในฐานะของข้าราชการประจำหน่วยงานนั้นๆ

 

ตำแหน่งหน้าที่สำหรับสายงานบัญชี

Young woman in casual peach sweater

 • Accounting officer / Accounting Analyst: รายได้ 15,000 – 30,000 บาท
 • Accounting Assistant: รายได้ 18,000 – 40,000 บาท
 • Assistant Accounting Manager: รายได้ 25,000 – 50,000 บาท
 • Accounting Manager: รายได้ 50,000 – 120,000 บาท
 • Accounting & Finance Supervisor (CPA): รายได้ 55,000 – 100,000 บาท
 • Accounting & Finance (AVP): รายได้ 70,000 – 130,000 บาท

 

อยากทำงานเป็นนักบัญชี ต้องเรียนสายไหน

Faculty of Accounting, Chula university

หากเป็นการเรียนในมัธยมปลาย ควรเลือกเรียน “สายวิทย์ – คณิต” หรือ “สายศิลป์คำนวณ”

เมื่อเข้าสู่การเลือกคณะในมหาวิทยาลัย ควรเลือกเรียน “คณะบัญชี”

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นนักบัญชี

accountant hands counting on calculator

 1. มีความรู้ในด้านบัญชีเป็นอย่างดี
 2. ละเอียด รอบคอบ เพราะบัญชี เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลข หากเกิดความผิดพลาดขึ้นมา แม้จะเป็นเพียงผิดพลาดตัวเลขเพียงไม่กี่ทศนิยม ก็อาจสร้างความเสียหายที่ใหญ่หลวงให้กับองค์กรได้
 3. ซื่อสัตย์ในอาชีพ เนื่องจากอาชีพนี้ ต้องเกี่ยวข้องกับการเงินอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงต้องมีจรรยาบรรณในการทำอาชีพด้วย
 4. ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพราะต้องมีการรวบรวมข้อมูล และ ตรวจสอบข้อมูล อย่างละเอียดถี่ถ้วน

 

ข้อดีในการเป็นนักบัญชี

Man with papers

 1. หางานง่าย เพราะเป็นอาชีพที่ทุกบริษัทต้องมี เป็นงานเฉพาะด้าน ต้องใช้ความรู้พิเศษ เป็นที่ต้องการในทุกธุรกิจ
 2. งานบัญชีรายได้ดี และ มีแนวโน้มจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น สามารถรับได้ทั้งงานประจำและงานอิสระ
 3. มีความมั่นคงในอาชีพสูง
 4. มีโอกาสในเจริญเติบโตในหน้าที่การงานสูง

 

Accountant calculating profit

 

สรุป

สำหรับใครที่อยากทำ อาชีพบัญชี หรือ ต้องการเป็น ‘นักบัญชี’ อย่างแรกเลย คือ ต้องจบมาสายตรง นั่นก็คือ จบสายบัญชีมาโดยตรง เพราะเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน ในเรื่องของการทำงาน นักบัญชีต้องมีความละเอียด ถี่ถ้วน รอบคอบ เพราะหากพลาดไปเพียงจุดเดียว อาจทำให้จุดอื่นพลาดไปด้วย ล้มกันเหมือนกับโดมิโน และยังอาจทำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของบริษัทอีกด้วย เพราะหน้าที่ของฝ่ายบัญชี ก็คือ การดูแลรายรับรายจ่าย การเงินทั้งหมดของบริษัท

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Dekrian

 

บทความแนะนำ

Author Image

Sunny

Happy Work Happy Life