สัตวแพทย์มองหมา

อาชีพที่คนรักสัตว์จะต้องร้อง ‘ว้าว’ นั่นก็คือ สัตวแพทย์ อาชีพที่ได้อยู่กับสัตว์ทั้งวัน หากคนมี ‘หมอ’ เป็นผู้ดูแลสุขภาพร่างแล้ว สัตว์ ก็ย่อมต้องมี ‘หมอสัตว์’ ในการดูแลเช่นกัน แต่การดูแลสัตว์กับการดูแลคน ก็มีความยากแตกต่างกันออกไป ไม่มีอันไหนที่ยากหรือง่ายกว่ากันแต่อย่างใด สำหรับใครที่มีความคิด อยากจะทำงานเป็นสัตวแพทย์แล้วล่ะก็ ต้องมาทำความรู้จักกับอาชีพนี้ก่อนเลย

รู้จักอาชีพ ‘สัตวแพทย์’

อาชีพสัตวแพทย์

สัตวแพทย์ คือ แพทย์ที่ทำหน้ารักษาสัตว์ ดูแลสุขภาพ วินิจฉันโรค และคิดค้นยาในการรักษาสัตว์ มีทั้งสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ รวมไปถึงสัตว์ประเภทอื่นๆ รักษาด้วยวิธีการสอบถามประวัติอาการเจ็บป่วยของสัตว์จากเจ้าของ อาการที่สัตว์แสดงออกมา ผลวินิจฉัยของห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาของสัตว์ เพื่อช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดี แข็งแรง

ลักษณะงานของสัตวแพทย์

สัมภาษณ์หมาป่วย

 • ทำการซักประวัติสัตว์ที่เข้ามาทำการรักษาจากเจ้าของ ตรวจเช็คอาการของสัตว์ที่แสดงออกมา บางครั้งต้องใช้ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ เป็นต้น
 • ทำการวินิจฉัยโรคว่า เป็นโรคอะไร รักษา ทำแผล ทำการผ่าตัด การฉีดวัคซีน รวมไปถึงการจ่ายยา
 • ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสัตวแพทย์ เช่น X-Ray
 • ให้คำแนะนำกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงว่า ต้องดูแลอย่างไร อาการป่วยเป็นอย่างไร พร้อมทั้งวิธีการรักษาอาการ
 • หากเป็นงานด้านปศุสัตว์ เป็นการให้คำแนะนำในการดูแลเรื่องอาหาร การขยายพันธุ์ในฟาร์ม ค้นคว้า แก้ไข จัดการปัญหาต่างๆ

สายอาชีพของสัตวแพทย์

งานของสัตวแพทย์ มีหน้าที่หลักๆ ก็คือ การรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพของสัตว์ โดยสามารถแบ่งงานได้ดังนี้

แมวถูกฉีดยา

 • สัตวแพทย์เวชศาสตร์

เป็นการเปิดคลินิกส่วนตัวและโรงพยาบาลสัตว์ ทำหน้าที่ทั่วไป เช่น รักษาหมา แมว รวมไปถึงสัตว์พิเศษ อย่าง นก กระต่าย เต่า เป็นต้น โดยจะทำการวินิจฉัยโรคของสัตว์ แล้วหาวิธีการรักษา รวมไปถึงการจ่ายยาและการผ่าตัด และยังมีหน้าที่อื่นๆ เช่น ฉีดวัคซีน ทำฟัน หรือดามกระดูก และยังมีสัตวแพทย์ที่ต้องดูแลสัตว์ป่าด้วย

 • สัตวแพทย์ประจำฟาร์ม

สัตวแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแลสัตว์ในฟาร์ม เช่น หมู ไก่ วัว ควาย เป็นต้น ต้องทำงานร่วมกับสัตวบาล ควบคุม จักการ ดูแลสัตว์ให้ดี ป้องกันโรคต่างๆ รวมไปถึงการดูแลทางด้านอาหาร ให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ให้คำแนะนำให้การดูแลกับเจ้าของฟาร์ม

 • สัตวแพทย์ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร

ทำหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปราศจากโรค

ปศุสัตว์

 • สัตวแพทย์สนาม

มักทำหน้าที่ตามโครงการต่างๆ ไม่ได้อยู่แค่ในที่ๆ เดียว ต้องไปตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • ผู้แทนขายและนักวิชาการสัตวแพทย์

ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์ เช่น วัคซีนฉีดสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในการดูแลสัตว์ งานสายนี้ สามารถเติบโตไปเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวได้

 • นักวิจัยสัตวแพทย์

ถือเป็นนักวิจัยเฉพาะทาง อาจเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ได้ หรือ สำหรับสัตวแพทย์ที่เรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ต้องทำงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ รวมไปถึงงานวิจัยที่ต้องแพร่ออกไปใช้ได้จริงด้วย

คุณสมบัติของคนอยากเป็นสัตวแพทย์

ผู้หญิงอุ้มแมว

 • รักสัตว์

สิ่งแรกที่ต้องมีสำหรับคนที่อยากเป็นสัตวแพทย์ นั่นก็คือ ต้องรักสัตว์ทุกชนิด มีความเมตตาต่อสัตว์ ในฐานะสัตวแพทย์ ต้องเจอสิ่งสกปรกมากมาย บางคนที่ไม่ชอบ ก็จะอยู่ได้ยาก เราต้องดูแลสัตว์เหล่านั้น เหมือนกับเป็นลูกคนหนึ่ง เพราะเขาก็เป็นดวงใจของเจ้าของเหมือนกัน

 • ช่างสังเกต

เพราะสัตว์ ไม่สามารถสื่อสารได้เหมือนกับมนุษย์ มันไม่สามารถบอกได้ว่า กำลังเจ็บป่วยตรงไหน ดังนั้น เราต้องพยายามสังเกตให้ดีว่า สัตว์ตัวนั้น แสดงอาการอย่างไร ถึงจะทำการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างถูกต้อง

 • รอบคอบ

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของสัตวแพทย์ นั่นก็คือ ความรอบคอบ เพราะสัตว์ก็ถือเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน หากทำพลาดไป ก็อาจทำให้สัตว์ตัวนั้นถึงแก่ชีวิตได้

อยากเป็นสัตวแพทย์ ต้องเรียนต่อสายไหน?

คนที่ต้องการเป็นสัตวแพทย์ ต้องเรียนมัธยมในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาก่อน หลังจากนั้น จึงนำเกรดเฉลี่ยและผลสอบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ต้องการไปยื่น โดยสามารถนำผลการเรียนและผลสอบ ไปยื่นได้ที่มหาวิทยาลัยที่มี คณะสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้

ป้ายคณะสัตวแพทย์

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เงินเดือนสัตวแพทย์

ปศุสัตว์

สายราชการ

 • สามารถรับราชการได้ใน กรมปศุสัตว์ หรือ กระทรวงสาธารณสุข
 • สัตวแพทย์ปฏิบัติการ (มีประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์) : 5,000 – 21,000 บาท
 • สัตวแพทย์ชำนาญการ (ตำแหน่งระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี) : 10,200 – 39,000 บาท
 • สัตวแพทย์อาวุโส (ตำแหน่งระดับชำนาญการไม่น้อยกว่า 6 ปี) : 15,000 – 55,000 บาท

ผู้ชายลูบหมา

สายเอกชน

ไม่มีประสบการณ์

 • ปริญญาตรี : 15,000 บาท
 • ปริญญาโท : 18,000 บาท
 • ปริญญาเอก : 20,000 บาท

มีประสบการณ์ 2 – 3 ปี

 • รัฐวิสาหกิจและเอกชน : 30,000 – 40,000 บาท

ป้อนยาหมา

สรุป

คนรักสัตว์ถูกใจสิ่งนี้ กับอาชีพ สัตวแพทย์ อาชีพที่คนรักสัตว์ใฝ่ฝันอยากที่จะทำ แต่อาชีพนี้ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เป็นแพทย์ที่ทำการรักษาสัตว์ ต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก ช่างสังเกต เพราะสัตว์ไม่สามารถพูดได้เหมือนมนุษย์ และที่สำคัญ ต้องรักสัตว์ด้วย ใครที่จะทำอาชีพนี้ ต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษมากเป็นพิเศษ อีกทั้ง การจะเป็นสัตวแพทย์ได้นั้น ก็ต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ด้วย ไม่ใช่ว่าเรียนจบมา ก็เป็นได้เลย ส่วนใครที่อยากหางานในเชียงราย ก็สามารถเข้ามาหาดูได้ที่เว็บไซต์ของเราเช่นกัน

บทความแนะนำ

Author Image

Sunny

Happy Work Happy Life