ปีนป่ายต้นไม้

นอกจากเราจะมีหมอรักษาคน หมอรักษาสัตว์แล้ว เราก็ยังมี หมอต้นไม้ในเมือง ด้วย หรือจะเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า “รุกขกร” ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต้นไม้โดยเฉพาะ ใครว่าเราแค่ปลูกมันขึ้นมา รดน้ำ พรวนดิน แล้วนั่นจะเพียงพอต่อการดำรงอยู่ของต้นไม้ ที่จริงแล้ว มันมีมากกว่านั้น ใครที่ชื่นชอบต้นไม้ อยากทำสายงานนี้ เข้ามาศึกษากันให้ละเอียดใน JobsChiangrai ก่อนที่จะเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการเรียนและการทำงานในสายนี้กัน

รุกขกร คือใคร

หมอต้นไม้

รุกขกร หรือที่เรารู้จักกันดีในนามของ “หมอต้นไม้” อาชีพนี้ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นัก เพราะคนมักจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเสมอ แต่รู้ไหมว่า รุกขกร จะทำหน้าที่ในสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นกับชีวิตผู้คนที่อยู่ในเมือง เวลาที่เราหันไปทางไหน ก็เจอแต่ตึกรางบ้านช่อง มองไป แทบไม่เห็นสีเขียวของธรรมชาติ นี่แหละ คือ หน้าที่ของรุกขกร ที่จะต้องพยายามจัดการให้สองอย่างนี้ ไปด้วยกันได้ดี สามารถตกแต่ง ดูแล และแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับต้นไม้ ที่มีการปลูกไว้ในเมือง ทำให้ต้นไม้เหล่านี้ ได้เข้ามามีบทบาทในการทำให้โลกของเรามีธรรมชาติมากยิ่งขึ้น แม้จะอยู่ในเมืองก็ตาม

ลักษณะงานของรุกขกร

อาชีพของรุกขกรในต่างประเทศนั้น มีบทบาทและความสำคัญมากกว่าในประเทศไทย เพราะหลายคนยังคงมองข้ามเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อยู่ โดยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ ต้นไม้ต่างๆ ที่สำคัญ หากจะทำงานสายนี้ ก็ต้องมีใบรับรองวิชาชีพเหมือนกับหมอด้วย ต้องอาศัยความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่การตัดไม้พอให้เสร็จๆ ไปเท่านั้น ต้องสามารถแก้ไขและตัดแต่งต้นไม้ให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ ด้วย เราสามารถกล่าวได้ว่า ขั้นตอนในการทำงานของรุกขกร มีอยู่คร่าวๆ ดังนี้

ปีนต้นไม้

 • เข้าใจถึงปัญหาและวิธีในการดูแลต้นไม้ ต้องมีการพูดคุยกับลูกค้า สามารถแก้ได้ตั้งแต่ต้นเหตุ ไปจนถึงปลายเหตุ
 • ไปพบกับลูกค้า ณ สถานที่จริง มีการประเมินงานว่า สามารถทำได้มากน้อยแค่ไหน พร้อมทั้งประเมินราคาในการทำงาน
 • ทำใบเสนอราคา นัดการวางแผนงาน นัดว่า ต้องทำงานในวันไหนและเวลาไหนบ้าง
 • จะมีการทำงานแบบจบไปเป็นโปรเจคๆ ไม่ใช่งานระยะยาว แต่ยังเป็นงานที่สามารถทำเป็นงานประจำได้อยู่ในองค์กร
 • ในกรณีที่งานเสร็จแล้ว แต่เมื่อลูกค้ามาดู พบว่า ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ ก็ต้องแก้ไขให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติของรุกขกร

เกาะต้นไม้

 1. มีความรอบคอบ งานนี้ไม่ใช่แค่งานตัดต้นไม้ อย่างที่คนอื่นเข้าใจ ต้องมีการวางแผนการงานก่อนเสมอ เพราะหากทำพลาดไปแล้ว บางทีก็ไม่สามารถแก้ไขได้
 2. คิดและวิเคราะห์ เมื่อมองตัวงานแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ต้องทำงานออกมาในรูปแบบไหน ถึงจะเป็นผลดีในระยะยาว และตรงกับใจของลูกค้า
 3. แรงเยอะ เพราะเป็นงานที่ต้องอยู่กับต้นไม้ บางทีก็มีปีนป่ายต้นไม้อยู่บ่อยครั้ง ต้องมีพลังงานในการทำแบบนี้เยอะๆ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
 4. ไหวพริบในการแก้ปัญหา ไม่ใช่ว่า เราจะสามารถทำทุกอย่างออกมาได้อย่างเป๊ะๆ หากเกิดปัญหาขึ้น เราก็ต้องคิดหาวิธีแก้ไข ให้ได้วิธีที่ลดความเสียหายให้ได้มากที่สุด
 5. การทำงานเป็นทีม เป็นงานที่ไม่ได้ทำเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องร่วมมือกับคนอื่นๆ ด้วย หากไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ก็อาจจะเป็นปัญหาในการทำงาน

อยากเป็นรุกขกร ต้องทำอย่างไรบ้าง

ปัจจุบัน ยังไม่มีการเรียนการสอนทางด้านนี้โดยตรง แต่หากต้องการเรียน สามารถเข้าเรียนในคณะที่ใกล้เคียง อย่าง คณะวนศาสตร์ และ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ แต่จะต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมหลังจากเรียนจบด้วย เพราะเป็นสายอาชีพที่มีความเฉพาะทาง ในการที่จะเข้าเรียนทั้ง 2 คณะนี้ได้ ก็ต้องเรียนจบสายวิทย์คณิต ในระดับชั้นมัธยมปลายมาด้วย จากนั้น ก็ไปเรียนต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มีทั้งหมด 8 สาขาวิชา ได้แก่

คณะวนศาสตร์

 1. การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
 • วิศวกรรมป่าไม้
 • วนวัฒนวิทยา
 • วนศาสตร์ชุมชน
 • อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
 • วิทยาศาสตร์สัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)
 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)
 3. โครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน วท.บ. (วนศาสตร์) กับ ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

เงินเดือนรุกขกร

เลื่อยต้นไม้

สำหรับงานรุกขกร สามารถรับได้ทั้งงานอิสระและเป็นงานประจำในหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีการสอบ เพื่อให้ได้ใบรับรองตามหลัก ISA หรือ International Society of Arboriculture โดยเงินรายได้นั้น จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละงาน ดังนั้น เงินก็จะยังไม่มีความคงตัว สามารถปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ แต่ถ้าทำงานในองค์กรภาครัฐ ก็มีเงินเดือนตามประสบการณ์ในการทำงาน

ตัดต้นไม้

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก The Alabama Weather Blog

สรุป

ชอบต้นไม้และธรรมชาติ ต้องมาทำงานเป็น รุกขกร เพราะงานนี้ เป็นงานที่คุณจะได้คลุกคลีอยู่กับต้นไม้ตลอดทั้งวัน แต่คนที่จะทำงานนี้ ก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงพอตัว เพราะต้องปีนต้นไม้ในการทำงาน สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญ ต้องเป็นคนที่รู้จักสังเกตด้วย เพราะหากเราทำงานพลาดไปแม้แต่นิดเดียว บางทีอาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ ใครที่อยากทำงานทางด้านนี้ ก็เตรียมร่างกายและความรู้กันให้พร้อม ก่อนที่จะไปเริ่มทำงานกันได้เลย

บทความแนะนำ

Author Image

Sunny

Happy Work Happy Life