นักรังสีการแพทย์

หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับอาชีพ นักรังสีเทคนิค กันเท่าไหร่ แต่ถ้าหากเราไปโรงพยาบาล จะพบว่า มีคนที่ทำอาชีพนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกันด้วย เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ส่วนใหญ่ หากคุณมีข้อสงสัยว่า  งานนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษหรือไม่ ต้องเรียนทางด้านไหน จบทางด้านไหนมา ถึงจะสามารถเป็นนักรังสีเทคนิคได้ วันนี้ JobsChiangrai มีคำตอบมาให้กับทุกท่านแล้ว

นักรังสีเทคนิค คือใคร

ดูภาพฉายรังสี

นักรังสีเทคนิค หรือ นักรังสีการแพทย์ ทำงานหลักอยู่ภายในโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ เพราะต้องทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ใช้ในการวิจัยอาการของผู้ป่วยหรือใช้ในการรักษา เป็นเครื่องมือทางรังสี สามารถทำออกมาเป็นภาพถ่าย หรือ อาจจะเป็นการฉายรังสี เพื่อการรักษาก็ได้ โดยจะต้องป้องกันทั้งตัวเองและคนไข้ เพราะรังสีเหล่านี้ มักจะมีผลเสียต่อร่างกายของเรา คนที่จะสามารถทำงานนี้ได้ ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ

ลักษณะงานของนักรังสีเทคนิค

การทำงานของนักรังสีเทคนิคนั้น ขึ้นอยู่กับว่า จะได้ทำงานร่วมกับฝ่ายไหน โดยมีเครื่องใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ต้องมีการประสายงานระหว่าง นักรังสีด้วยกันเอง พยาบาล และ แพทย์ สามารถแบ่งออกเป็นได้ 3 ฝ่ายหลักๆ ได้แก่

งานของนักรังสีเทคนิค

 • รังสีวินิจฉัย (Radiation diagnostic) เป็นการใช้เครื่องมือรังสีในการตรวจร่างกายผู้ป่วย ที่เรารู้จักกันดี ก็คือ เครื่องเอกซเรย์ รวมไปถึงเครื่องอัลตร้าซาวด์
 • รังสีร่วมรักษา (Radiotherapy) เป็นเครื่องรังสีที่ใช้ในการรักษาโรค เช่น โรคมะเร็ง เนื้องอก เป็นต้น
 • เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear medicine) ใช้ตรวจและวินิจฉัยโรค เพื่อให้แพทย์สามารถนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการพิจารณาแนวทางในการรักษาโรคต่อไป

คุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค

เอกซเรย์คนไข้

 1. มีความอดทน เพราะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างเข้าใจอย่างเรา บางทีอาจต้องมีการอธิบายให้ผู้ป่วยฟัง เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
 2. ช่างสังเกต ต้องคอยดูตลอดเวลาว่า มีอะไรผิดแปลกภายในภาพที่ถ่ายออกมาหรือไม่ การใช้เครื่องมือเหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่
 3. สามารถวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด เพราะเราจะสามารถตรวจดูได้จากเครื่องมือรังสี ที่เราได้ใช้กับผู้ป่วยไป ต้องสามารถวิเคราะห์ออกมาจากข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือได้
 4. ละเอียดรอบคอบ งานเหล่านี้ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนทั้งนั้น ถ้าหากเราไม่ระมัดระวังมากเพียงพอ อาจทำให้การวินิจฉัยผิด ส่งผลไปสู่สิ่งที่เลวร้ายได้
 5. สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานของนักรังสีเทคนิค เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ถ้าหากไม่สนใจ ก็ไม่สามารถทำงานนี้ได้ในระยะยาว

อยากเป็นนักรังสีเทคนิค ต้องทำอย่างไรบ้าง

หากอยากเป็นนักรังสีเทคนิค ต้องเข้าเรียนสายวิทย์-คณิต ในระดับชั้นมัธยมปลาย เพราะต้องใช้วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก จากนั้น ก็สามารถเข้าเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีการแพทย์, คณะวิทยาศาสตร์ สาขารังสีการแพทย์, คณะสหเวชศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค หรือ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค โดยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในไทย ดังนี้

โรงเรียนเทคนิครังสี

 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะสหเวชศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะสหเวชศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เงินเดือนนักรังสีเทคนิค

เช็คเครื่องมือการแพทย์

เงินเดือนของนักรังสีเทคนิค มักขึ้นอยู่กับว่า โรงพยาบาลนั้น จะให้เงินเดือนเท่าไหร่ รวมไปถึงจำนวนเวรที่เราต้องเข้าในแต่ละเดือนด้วย ซึ่งสามารถตีออกมาประมาณ 18,000 – 40,000 บาท ยิ่งอายุการทำงานและประสบการณ์การทำงานมากเท่าไหร่ ก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ปัจจุบัน ยังถือว่าเป็นอาชีพที่ขาดแคลนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทำให้สายงานนี้เป็นที่ต้องการ

คนไข้เข้าเครื่องฉายรังสี

สรุป

งานของ นักรังสีเทคนิค ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ใครที่อยากทำงานนี้ ต้องมีความสนใจทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้อื่น สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ เพราะต้องทำงานทั้งกับพยาบาล แพทย์ และ ผู้ป่วย มีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป ต้องใจเย็นกับผู้ป่วย เพราะบางคนก็ไม่รู้ว่า จะต้องทำอย่างไร อาชีพนี้ค่อนข้างขาดแคลนในประเทศไทย หากเราต้องการทำงานนี้ ก็ควรเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้ไม่ลำบากเวลาตัดสินใจเข้าเรียน

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก The Balance Careers

บทความแนะนำ

Author Image

Sunny

Happy Work Happy Life