มนุษย์อวกาศ

ใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับดวงดาว จะต้องมีอาชีพในฝันอย่าง นักดาราศาสตร์ อย่างแน่นอน กว่าที่จะเป็นนักดาราศาสตร์นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย และงานนี้ ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับเครื่องดวงดาวเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งอื่นๆ มากมายในจักรวาลรอคอยให้เราเข้าไปทำความรู้จักอยู่ สำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องลี้ลับในดวงดาว ก็คงตั้งหน้าตั้งตารอ เพื่อจะได้มาทำงานนี้แน่ๆ แต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่เราคิดนี่สิ ใครที่อยากเป็นนักดาราศาสตร์ มาเตรียมตัวกันให้พร้อม โดยการอ่านบทความของ JobsChiangrai เพื่อเตรียมตัวกันเถอะ

นักดาราศาสตร์ (Astronomer)

นักดาราศาสตร์ทำงาน

ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับนักดาราศาสตร์ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ‘ดาราศาสตร์’ เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางศาสตร์ใดบ้าง โดยวิชา “ดาราศาสตร์” เป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาเกี่ยวกับทุกอย่างที่อยู่บนท้องฟ้าและอวกาศ รวมถึงปรากฎการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ สิ่งที่นักดาราศาสตร์ได้ทำการศึกษานั้น ล้วนแต่อยู่นอกชั้นบรรยากาศโลกทั้งนั้น เป็นสถานที่ที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถเดินทางไปได้ด้วยตัวเอง ต้องมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะ ที่สำคัญ ยังต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการเดินทางไปด้วย

ลักษณะงานของนักดาราศาสตร์

แม้เราจะไม่สามารถไปทำการศึกษาในสถานที่จริงได้ทุกครั้ง แต่เราสามารถถอดสมการและนำมาทำเป็นภาพจำลองภายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้สามารถศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลได้เหมือนไปถึงสถานที่จริงทุกครั้ง บางครั้งก็ใช้วิธีการสังเกตจากกล้องโทรทรรศน์ มีการตั้งสมมติฐาน ข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ตั้งมา โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานแบบคร่าวๆ ออกมาได้ ดังนี้

ส่องดาว

 • ศึกษาเรื่องราวที่อยู่นอกชั้นบรรยากาศโลก สิ่งที่อยู่บนท้องฟ้า โดยอาศัยกล้องโทรทรรศน์ แบบที่ใช้กับพื้นดินและอวกาศ
 • วิเคราะห์ข้อมูลออกมา ให้เป็นข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ เช่น การทำนายเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับโลกในอนาคต อย่าง สุริยุปราคา จันทรุปราคา ราหูอมจันทร์ เป็นต้น
 • ทำงานวิจัยและเสนอผลงานในการประชุมทางวิทยาศาสตร์ มีการตีแผ่ลงในวารสาร เพื่อเผยแผ่ความรู้ออกไปทั่วโลก
 • พัฒนาความรู้ทางด้านดาราศาสตร์อยู่เสมอ

คุณสมบัติของนักดาราศาสตร์

นักดาราศาสตร์ลอยในอวกาศ

 1. ชื่นชอบในเรื่องของตัวเลข ต้องสามารถคำนวณตัวเลขและแก้สมการได้อย่างแม่นยำ
 2. ชื่นชอบในวิทยาศาสตร์และเรื่องราวนอกโลก เพราะต้องใช้ความรู้ทางด้านนี้เยอะมาก ต้องมีความสนใจด้วย มิเช่นนั้น จะรู้สึกเบื่อกับการทำงานเสียเปล่า
 3. ต้องทำงานอยู่ที่หน้าจอคอมเป็นเวลานาน นานๆ ทีอาจได้ออกไปสำรวจนอกโลก แต่ต้องเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถทางด้านความรู้และความสามารถทางกายภาพ
 4. ชอบการตั้งคำถามและการหาตอบ สิ่งที่อยู่นอกโลก มีเรื่องลี้ลับมากมายให้เราค้นหาอยู่ หากเราไม่รู้จักสงสัย ตั้งคำถามกับสิ่งที่สงสัย และพยายามหาคำตอบ ก็จะเป็นเรื่องยากอย่างมากในการทำงาน
 5. สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ เนื้อหางานส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับตัวเลขและการวิเคราะห์ ดังนั้น เราต้องมีทักษะทางด้านนี้ เพื่อที่จะได้ไม่เผยแผ่ความรู้ที่ไม่ถูกต้องออกไป สามารถทำให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

อยากเป็นนักดาราศาสตร์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

แน่นอนว่า ผู้ที่จะเป็นนักดาราศาสตร์ได้นั้น ต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ ต้องเข้าเรียนสายวิทย์คณิต ในระดับมัธยมปลาย แล้วไปเรียนต่อทางด้านนี้ในระดับมหาวิทยาลัย แต่เรื่องที่ยากก็คือ ที่ประเทศไทย ยังไม่ค่อยมีสายงานทางด้านนี้ ถ้าคิดจะทำงานด้านนี้ ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเท่านั้น ภาษาอังกฤษ ก็ถือเป็นอีกวิชาที่สำคัญและขาดไม่ได้เลย หากเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สามารถเรียนต่อในสาขาฟิสิกส์ โดยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้

งานของนักดาราศาสตร์

 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยแล้ว ขอแนะนำให้ไปเรียนต่อ สาขาดาราศาสตร์ ที่เป็นเรื่องเฉพาะทางมากกว่าในต่างประเทศ ในระดับปริญญาโท หรือถ้าใครที่มีทุนการศึกษา ก็สามารถไปเข้าเรียนต่อได้ตั้งแต่ในระดับปริญญาตรี ที่ต่างประเทศเลยก็ได้ โดยมีมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายที่ที่เปิดสอนทางด้านนี้โดยเฉพาะ ได้แก่

 • สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) - สหรัฐอเมริกา
 • Harvard University - สหรัฐอเมริกา
 • มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด - สหรัฐอเมริกา
 • มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ - สหราชอาณาจักร
 • มหาวิทยาลัยเยล - สหรัฐอเมริกา
 • Imperial College London - สหราชอาณาจักร
 • มหาวิทยาลัยโคโลราโดโบลเดอร์ - โคโลราโด
 • EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne- สวิตเซอร์แลนด์
 • มหาวิทยาลัยโตเกียว - ญี่ปุ่น
 • มหาวิทยาลัยโตรอนโต - แคนาดา
 • มหาวิทยาลัยชิคาโก - สหรัฐอเมริกา
 • มหาวิทยาลัยปักกิ่ง - จีน
 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ - สิงคโปร์
 • Cornell University - สหรัฐอเมริกา
 • มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี

เงินเดือนนักดาราศาสตร์

งานวิจัยทางดาราศาสตร์

เงินเดือนของนักดาราศาสตร์นั้น ขอบอกเลยว่า ไม่ธรรมดา สมกับที่เป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่กี่ที่เท่านั้น หากทำงานในไทย สามารถไปทางสายนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 20,000 – 35,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงาน แต่หากไปทำงานต่อที่ประเทศ จะสามารถก้าวหน้าไปได้หลายขั้น ได้ความรู้ใหม่ๆ และยังได้เงินเดือนที่คุ้มค่าเรียนอย่างแน่นอน ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า เงินเดือนที่ว่าคุ้มนี้ ก็คือหลักแสนอัพอย่างแน่นอน

ดูดาว

สรุป

การจะเป็น นักดาราศาสตร์ ได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และถ้ายิ่งคิดจะทำงานในไทย ขอบอกเลยว่า ยากมาก ต้องไปเรียนต่อและทำงานในต่างประเทศเท่านั้น หากกำลังคิดหนักว่า เราไม่ค่อยมีเงินเหมือนกับคนอื่น ทางมหาวิทยาลัยและทางรัฐบาลขอประเทศต่างๆ มีเปิดรับสมัครนักเรียนให้เข้าไปเรียน โดยเสนอจ่ายค่าเรียน ค่ากิน ค่าอยู่ ให้กับนักเรียนทุน ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวนอกโลก เรื่องราวในจักรวาล ก็ต้องตั้งใจเรียนอย่างหนัก เพื่อที่เราจะได้สานฝันของเราให้เป็นจริง ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันนะคะ

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก SCIENTIFIC AMERICAN ARABIC

บทความแนะนำ

Author Image

Sunny

Happy Work Happy Life