ดูข้อมูล

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเช่นกัน นักวิเคราะห์ข้อมูล ถือเป็นอาชีพมาใหม่ มาแรง เป็นอาชีพที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะมีข้อมูลมากมายหลั่งไหลเข้ามา แต่ก็มีทั้งข้อมูลที่ดีและไม่ดี รวมไปถึงข้อมูลจริงและข้อมูลเท็จด้วย งานนี้ นักวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นผู้ทำงานสำคัญ ในการทำให้องค์กรสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้อง หากคุณต้องการที่จะรู้จักกับอาชีพนี้แล้ว สามารถเข้ามาอ่านกับ JobsChiangrai กันได้เลย

นักวิเคราะห์ข้อมูล อาชีพมาแรงในยุคดิจิทอล

ทำงานหน้าคอม

ในยุคที่โลกมีข้อมูลมากมาย ไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมใด ก็ต่างให้ความสำคัญกับข้อมูลต่างๆ เพราะข้อมูลเหล่านั้น ต้องนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจแต่ละอย่าง ถ้าได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ก็จะช่วยส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีและมีผลต่อบริษัทในระยะยาว ในทางกลับกัน หากได้ข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็จะส่งผลกระทบในแง่ลบกับบริษัทเอาได้ ทำให้นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) มีบทบาทสำคัญทางด้านนี้มากขึ้น

โดยจะได้รับโจทย์มาว่า ให้หาข้อมูลทางด้านใด และ มีวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างไร ด้วยการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายมา แล้วทำการวิเคราะห์ว่า ข้อมูลนั้น ถูกต้องมากน้อยแค่ไหน เหมาะสมหรือไม่ และต้องใช้ทักษะในการทำโมเดลสถิติด้วย

ลักษณะงานของนักวิเคราะห์ข้อมูล

นักวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากได้ มีการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มา เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ หรือ เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าให้ได้ โดยสามารถแบ่งการทำงานได้ตามนี้

โต๊ะทำงาน

 • รับโจทย์มาว่า ต้องการให้ช่วยวิเคราะห์ในเรื่องใด มีเป้าหมายกับกลุ่มใด
 • เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ด้วยวิธีการต่างๆ อาจจะเป็นการสำรวจกลุ่มตลาด หรือ การดูผลวิเคราะห์ย้อนหลัง เพื่อใช้ในการประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
 • จัดหมวดหมู่ของข้อมูลแต่ละอย่าง แล้วทำการวิเคราะห์ออกมา
 • สรุปผล แล้วทำการนำเสนอให้ได้อย่างง่าย กระชับ และชัดเจน

คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

 1. ชอบเรื่องของข้อมูลและตัวเลข งานหลักของนักวิเคราะห์ข้อมูล ก็คือ ข้อมูลที่มีเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบตัวอักษรและตัวเลข ต้องอยู่กับมันทั้งวัน ถ้าใครเป็นคนขี้เบื่อ หรือ สมาธิสั้น ก็อาจจะยากหน่อย เพราะต้องใช้สมาธิในการดูแต่ละครั้งสูง
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ ไม่ใช่แค่ว่า รวบรวมข้อมูลมาแบบรวมๆ แล้วก็ไปยื่นให้กับทางบริษัทเท่านั้น แต่เราต้องทำการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้มาก่อนว่า สามารถใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหน น่าเชื่อถือได้มากแค่ไหน
 3. เรียนรู้ได้ไว เนื่องจากโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้อมูลก็จะเยอะตามไปด้วยเช่นกัน เราต้องสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถตามทันข้อมูลต่างๆ สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้
 4. ช่างสังเกต หากเพียงแค่อ่านให้จบเพียงเท่านั้น ก็ไม่สามารถเรียกได้ว่า เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลได้ ต้องหัดสังเกต ดูสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ได้จริงๆ หรือ สิ่งที่ดูแล้วผิดปกติ ที่อาจจะทำให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาดได้
 5. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นทักษะที่อยู่คู่กับอาชีพนี้เลยก็ว่าได้ เพราะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานมากที่สุด ไม่ว่าจะทำอะไร ก็ต้องใช้สิ่งนี้เสมอ หากไม่ค่อยมีทักษะทางด้านนี้ ก็จะทำให้ทำงานลำบากและล่าช้า

อยากเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล ต้องทำอย่างไรบ้าง

วิชาหลักสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล ก็คือ คณิตศาสตร์ เชิงสถิติ ที่ต้องใช้ในทุกการทำงาน หากใครที่ต้องการทำงานเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล ก็ต้องเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์คณิต หรือ สายศิลป์คำนวณ เท่านั้น จากนั้น ก็ไปต่อในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ ซึ่งมีตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในประเทศไทย ดังนี้

พิมพ์งาน

 • สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เงินเดือนนักวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้หญิงทำงาน

ด้วยความยากของงาน ทำให้ฐานเงินเดือนนั้น สูงตามไปด้วย แต่ก็ต้องแล้วแต่บริษัทเช่นกัน จะมีการจ่ายเงินตามลำดับขั้น ประสบการณ์การทำงาน และความสามารถในการทำงาน รวมไปถึงผลงานที่ได้ทำไว้ด้วย ซึ่งจะมีเงินเดือนโดยประมาณ ดังนี้

 • นักวิเคราะห์ข้อมูล จบใหม่ : 25,000 – 45,000 บาทต่อเดือน
 • Manager: 100,000 บาทต่อเดือน เป็นต้นไป

วิเคราะห์ข้อมูล

สรุป

สำหรับคนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องสถิติ จะต้องชอบงานของ นักวิเคราะห์ข้อมูล อย่างแน่นอน เพราะได้อยู่กับตัวเลขและข้อมูลทั้งวัน ต้องเป็นคนช่างสังเกตและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้อย่างแม่นยำ สามารถแบ่งแยกข้อมูลได้ มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วย เพราะว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเป็นหลัก ทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลย ถ้าอยากทำงานด้านนี้ ก็ต้องรีบเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆ เลือกเรียนสายวิทย์คณิตหรือศิลป์คำนวณไว้ได้เลย แล้วไปเรียนต่อในภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ จะช่วยเสริมความรู้ทางด้านนี้ได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Dice

บทความแนะนำ

Author Image

Sunny

Happy Work Happy Life