นักข่าวมือใหม่

มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการทำอาชีพ ผู้ประกาศข่าว และต้องการก้าวเข้าสู่วงการนี้อย่างเต็มตัว เป็นอาชีพที่ทำให้คุณได้พบปะกับผู้คนหลากหลายประเภท หลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการการเมือง วงการบันเทิง หรือ วงการกีฬา แถมยังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไม่มากก็น้อย แต่การจะเป็นนักข่าวได้นั้น ไม่ใช่แค่ยืนประกาศข่าวเฉยๆ แต่ผู้ประกาศข่าวต้องมีทักษะอีกหลายอย่าง โดย JobsChiangrai จะนำมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้

รู้จักอาชีพ ‘ผู้ประกาศข่าว’

นักข่าวสาว

ผู้ประกาศข่าว หรือที่เราเรียกว่า ‘นักข่าว’ เป็นอาชีพที่ต้องประกาศข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้กับประชาชนได้รับทราบ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยเหตุการณ์ต่างๆ ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ข่าวสารแต่ละอย่างที่นำเสนอออกมานั้น ต้องมีความเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด อาชีพนี้ต้องมีทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นอย่างมาก

ในบางครั้ง หากผู้ประกาศข่าวไม่ได้ทำงานรายงานข่าวอยู่ในสตูดิโอ ก็ต้องอออกไปรายงานตามสถานที่ที่เกิดเหตุของจริง อาจต้องเจอกับอันตรายบางอย่างด้วย แต่ก็ไม่สามารถเลี่ยงได้ และยังต้องคงความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอข่าวอีกด้วย

ลักษณะงานของผู้ประกาศข่าว

โดยภาพรวมแล้ว ผู้ประกาศข่าวทำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีสคริปให้อ่าน แม้ว่าจะมีสคลิป แต่ผู้ประกาศข่าวก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ก่อนที่จะทำการรายงาน ยิ่งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ประกาศจะต้องสามารถรู้วิธีการแก้ไขปัญหาได้ทันที พูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ ดูน่าเชื่อถือ และเข้าใจง่าย มีการติดตามและอัปเดตสถานการณ์ตลอดเวลา โดยสามารถแบ่งนักข่าวออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

ผู้ประกาศข่าวในสตูดิโอ

ผู้ประกาศข่าวในสตูดิโอ

เป็นการรายงานข่าวภายในสตูดิโอของทางบริษัท มีการอ่านข่าวตามสคริป มักพบเห็นได้บ่อยในสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หรือ สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ข่าวเช้า ข่าวภาคค่ำ การอ่านข่าวพร้อมแหล่งสัมภาษณ์ข่าวทางโฟนอิน เป็นต้น

ผู้ประกาศข่าวนอกสถานที่

ผู้ประกาศข่าวนอกสถานที่

ผู้ประกาศข่าวต้องทำการลงสนามจริง ไปรายงานจากสถานที่ที่เกิดเหตุ แบบ Real-time โดยมีการรวบรวมจากแหล่งข่าวโดยตรง ทำการเรียบเรียง และสรุปออกมา เช่น รายงานสถานการณ์น้ำท่วม รายงานสถานการณ์ไฟไหม้ สัมภาษณ์ประเด็นจากนักการเมือง เป็นต้น

คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกาศข่าว

แม้ว่าจะเป็นการอ่านข่าวจากสคริป แต่ก็ไม่ใช่การอ่านข่าวแบบแข็งทื่อ นักข่าวต้องมีทักษะมากมายในการรายงานข่าวให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามนี้

สัมภาษณ์ข่าว

 1. ทักษะในการพูด มีน้ำเสียงที่ชัดเจน น่าฟัง
 2. ทักษะในการอ่าน สามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 3. อัพเดตข่าวสารต่างๆ เป็นประจำ
 4. คิดวิเคราะห์เป็น ตั้งคำถามได้ หาข้อมูลเพิ่มเติมเสมอ
 5. มีความสามารถทางภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม
 6. มีบุคลิกภาพที่ดี เชื่อมั่นในตัวเอง สามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ
 7. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เพราะมักจะมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะนักข่าวที่ต้องออกภาคสนาม
 8. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

อยากเป็นผู้ประกาศข่าว ต้องเรียนอะไรบ้าง

การจะเป็นผู้ประกาศข่าวที่ดีได้นั้น ไม่ได้มีแค่เพียงอ่านออก เขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความรู้ความเชื่ยวชาญทางด้านนี้ด้วย ซึ่งควรเรียนทางด้านเหล่านี้มา

นักข่าวรายงานข่าว

ระดับมัธยม

เรียนจบการศึกษามัธยมปลาย สายวิทย์คณิต หรือ สายศิลป์ หรือจะเป็น ปวช. หรือ ปวส. แต่ต้องตรงตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

ระดับมหาวิทยาลัย

เรียนจบสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านภาษาและการพูด หรือ การสื่อต่างๆ เช่น

 • คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เช่น สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์, สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
 • คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เช่น สาขาการสื่อสารบูรณาการ, สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, สาขาวารสารศาสตร์สื่อประสม, สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, สาขาสื่อสารมวลชน
 • คณะนิเทศศาสตร์ เช่น สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด, สาขาการประชาสัมพันธ์, สาขาการสื่อสารมวลชน, สาขาการหนังสือพิมพ์, สาขาวารสารศาสตร์

เงินเดือนผู้ประกาศข่าว

สำหรับเงินเดือนของผู้ประกาศข่าวนั้น มีทั้งแบบเป็นรายเดือนและรายครั้ง ขึ้นกับจำนวนที่อ่านในแต่ละรอบ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำงาน สามารถแบ่งได้ตามนี้โดยประมาณ

ผู้ประกาศข่าวผิวสี

 1. ผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานหรือประสบการณ์น้อย (0 – 2 ปี) ได้ค่าอ่านครั้งละ 1, 500 บาท
 2. ผู้ประกาศข่าวมีประสบการณ์ระดับหนึ่ง (2 – 5 ปี) ได้ค่าอ่านครั้งละ 3,000 บาท
 3. ผู้ประกาศข่าวมากประสบการณ์ (6 – 10 ปีขึ้นไป) ได้ค่าอ่านครั้งละ 3,500 – 5,000 บาท

ผู้ประกาศข่าวรายงานสถานการณ์

สรุป

สำหรับทุกคนที่อยากเป็น ผู้ประกาศข่าว ควรเริ่มลงมือเสียตั้งแต่ตอนนี้ ตอนที่เราค้นหาตัวเองพบแล้วว่า เราต้องการที่จะทำงานอะไรในอนาคต เพราะอาชีพนี้ ต้องใช้การฝึกฝนอย่างมาก กว่าที่จะสามารถอ่านข่าวได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน คล่องแคล่ว น่าเชื่อถือ มีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เป็นประจำ และที่สำคัญ ต้องสื่อสารข่าวออกมาได้อย่างเป็นกลางและถูกต้องมากที่สุด

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Adorama

บทความแนะนำ

Author Image

Sunny

Happy Work Happy Life